RDM CENTRE
OF EXPERTISE

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise   _  Visie
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Visie


Mainport Rotterdam is voor de Nederlandse en Europese economie van cruciaal belang in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en economische groei. Externe ontwikkelingen zoals de toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen, groeiend energieverbruik, de verandering van ons klimaat en de ambitie van Mainport Rotterdam zelf om een forse groei te realiseren met een halvering van de milieu-impact, maken een transitie van de economische activiteiten noodzakelijk; een transitie van een klassieke haveneconomie naar een kennisintensief economisch complex, gebaseerd op nieuwe (informatie)technologie, groene grondstoffen, schone energie en slimme diensten. Voor deze transitie zijn meer en andere professionals, kennis rondom (duurzame) innovatie en een versterking van de innovatiekracht van bedrijven in Mainport Rotterdam cruciaal. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in Havenstad Rotterdam. Het verbinden en vernieuwen van hoger beroepsonderwijs, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap in de regio vormt om die reden het centrale uitgangspunt van RDM Centre of Expertise.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap