RDM CENTRE
OF EXPERTISE
RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

RDM Centre of Expertise


Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie vraagt om investeren in talent, ondernemerschap en innovatie. RDM Centre of Expertise is hiervoor hét platform en initieert concrete projecten met investeringen vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Doel van deze projecten is talent en ondernemers voort te brengen die toegerust zijn om mee te bouwen aan een toekomstbestendige haven en stad.Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam (bekijk video), midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.

Onderwijs & ArbeidsmarktBedrijven in de haven, industrie en het maritieme cluster kampen met een groeiend tekort aan technisch personeel. Er is grote behoefte aan afgestudeerden die kennis hebben van nieuwe, duurzame technologieën en beschikken over ervaring met innovatieprocessen en ondernemerschap. Op hbo-niveau gaat het vooral om technisch gekwalificeerde professionals die multidisciplinair denken, probleemoplossend vermogen hebben en internationaal kunnen samenwerken.

RDM CoE draagt bij aan het opleiden van deze ‘green collar professionals’. Studenten werken samen met R&D-professionals van bedrijven, docenten en onderzoekers aan concrete innovatievraagstukken van het bedrijfsleven. Dat maakt op deze manier kennis met de (technische) talenten van morgen. Docenten en studenten worden uitgedaagd om innovaties op een ondernemende en bedrijfsmatige manier aan te pakken. Bovendien blijkt de creativiteit en frisse blik van studenten vaak van bijzondere waarde voor bedrijven die werken aan weerbarstige vraagstukken.
Onderzoek & Kennis RDM CoE initieert onderzoek naar concrete praktijkvragen in de sectoren maritiem, procestechnologie, energie, logistiek, mobiliteit, bouw en nieuwe maakindustrie. Het onderzoek richt zich op vraagstukken binnen én tussen deze sectoren, vaak dwars door bestaande specialisaties heen. Centraal staat het ontwikkelen van innovatieve concepten en oplossingen die bijdragen aan een duurzame haven en een klimaatbestendige stad Rotterdam.

Nieuwe kennis en inzichten die worden opgedaan in het praktijkonderzoek worden geïntegreerd in de programma’s van participerende (technische) beroepsopleidingen. Hierdoor worden deze opleidingen gevoed met up-to-date kennis en zijn studenten beter voorbereid op huidige en toekomstige strategische innovatievraagstukken.
Ondernemerschap & Innovatie RDM CoE investeert in state-of-the-art faciliteiten die bedrijven of onderwijsinstellingen alleen niet snel kunnen realiseren. Deze faciliteiten zijn samen met bedrijfsruimtes voor starters en bestaande bedrijven onder één dak samengebracht in Innovation Dock. In deze monumentale industriële hal ontwikkelen, testen en demonstreren innovatieve technische bedrijven – vaak samen met studenten – nieuwe producten, concepten en productieprocessen.

Daarnaast brengt RDM CoE publieke en private partijen bij elkaar in netwerken zoals Communities of Practice (CoP’s). In deze communities wisselen ondernemers, lectoren, docenten en studenten kennis uit en vertalen deze gezamenlijk in nieuwe onderwerpen voor praktijkonderzoek en verbetervoorstellen voor het beroepsonderwijs. Binnen RDM CoE zijn zeven Communities of Practice actief:

 • CoP Maritime & Offshore Innovation
 • CoP Logistiek
 • CoP Energie & Procestechnologie
 • CoP Future Mobility
 • CoP Making
 • CoP Duurzaam Bouwen
 • CoP Drijvend Bouwen

Deze CoP’s werken samen binnen vier domeinen:

 • Maritiem & Smart Port Industry
 • Logistiek & Future Mobility
 • Energietransitie & Procestechnologie
 • Duurzaam Bouwen & Gebiedsontwikkeling 

Participeren in RDM Centre of Expertise
Steeds meer bedrijven en organisaties participeren in RDM CoE. Zij worden aangetrokken door de unieke combinatie van faciliteiten op het gebied van productontwikkeling, onderzoeksmogelijkheden en toegang tot technisch talent. RDM CoE biedt bedrijven de mogelijkheid zich te profileren bij toekomstige werknemers, hun innovatievraagstukken te onderzoeken en nieuwe concepten te ontwikkelen in een open, dynamische leer-werkomgeving met state-of-the-art faciliteiten. Er zijn vele mogelijkheden om te participeren in RDM CoE:

 • Communities of Practice
 • Innovatieteams
 • Icoonprojecten
 • Labfaciliteiten
 • Kennismakingsprogramma Haven
 • Meerjarige partnerships

Bekijk voorbeelden van participatie in RDM CoE in onze brochure of lees meer in ons boekje. Bent u geïnteresseerd in participatie binnen RDM Centre of Expertise of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via [email protected] of 010 - 794 92 92.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap