RDM CENTRE
OF EXPERTISE
RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  Publicaties
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Publicaties


  Brochure RDM CoE
In onze brochure leest u wat RDM CoE is en doet op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt, Onderzoek & Kennis, Ondernemerschap & Innovatie en over de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven in Communities of Practice.
  Boekje RDM CoE
Ons boekje vertelt uitgebreider over de programma's Haven en Stad, de Communities of Practice, cross-overprojecten, onze pijlers en de werkwijze, organisatie en financiering van RDM CoE.
  Handreiking Innoverend Leren
Binnen RDM CoE werken onderwijs, onderzoek en ondernemers samen aan technische innovaties. Dit gebeurt in Communities of Practice en Innovatieteams. Deze laatste zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie van Het Platform Beroepsonderwijs in de periode 2009-2014. De lessen die we daarbij geleerd hebben op (toen nog) RDM Campus zijn verwerkt in deze handreiking.
  Bookazine RDM Campus
Het bookazine van (voorheen) RDM Campus laat zien wat er op de campus van RDM Rotterdam gebeurt aan Business, Campus en Events, en met name op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven.  
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap