LOGISTICS & MOBILITY
RDM CoE  _  Logistics & Mobility   _  Projecten   _  Port Bypasses
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Port Bypasses


Community of Practice: Logistiek
Key partners: EMO, Havenbedrijf Rotterdam, Reefer

Port Bypasses is een nieuw onderzoeks- en innovatieprogramma van de CoP Logistiek dat in 2016 vorm moet gaan krijgen. De kernfunctie van het programma bestaat uit het hermoduleren van klassieke ketens. Dit doen wij door te innoveren op organisatorisch, technologisch, juridisch en ICT-gebied. De eerste onderzoeken binnen dit programma richten zich op variabel beprijzen en de toepassing van ICT- en sensortechnologie bij containertransport.

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap