RESILIENT CITY
RDM CoE  _  Resilient City   _  Projecten   _  Groene Poort
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Groene Poort


Community of Practice: Drijvend Bouwen
Key partners: Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Wereld Natuur Fonds, Stichting Deltatalent, Rijkswaterstaat

Groene Poort heeft als doel om intergetijdengebieden te laten terugkeren in de Nieuwe Waterweg door aan de noordkant van de Landtong Rozenburg kribvakken te verondiepen. Zo kan een geleidelijke overgangszone tot stand komen waar zoet en zout water elkaar afwisselen, zonder dat het afbreuk doet aan de afvoercapaciteit van de Nieuwe Waterweg onder extreme omstandigheden. Zowel voor de ecologische ontwikkeling als de belevingswaarde heeft dit positieve gevolgen.

In dit project wordt kennis opgedaan over optimale waterbouwkundige ontwerpen, praktische aanlegmethoden voor de verondieping en de resulterende ecologische ontwikkeling en intergetijde natuur. Belangrijke doelstellingen van het project zijn het opzetten van een monitoring- en analyseprogramma, het ontwikkelen van sensoren en het testen en valideren van innovatieve monitoringstechnieken. Het project wordt voor een groot deel uitgevoerd door studenten vanuit verschillende disciplines. Ondernemers worden gestimuleerd om de data en instrumenten te gebruiken en daarbij studenten in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling.

De resultaten omvatten daardoor zowel nieuwe data en monitoringsmethoden als concrete producten en strategieën om deze te implementeren in een bepaald gebied. Dit project is uniek in de wereld en kan een belangrijke blauwdruk opleveren voor innovatieve monitoringssystematiek voor ecologische ontwikkeling in getijdengebieden.

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap