ENERGY TRANSITION

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  Energy Transition   _  Projecten   _  Energy Efficiency & Smart Grids
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Energy Efficiency & Smart Grids


Community of Practice: Energie & Procestechnologie
Key partners: RH Marine, Koninklijke Dahlmann, Albeda College, Green Turbine, Energieschip

Energie kent veel verschijningsvormen. Opgeslagen in een chemische binding of vrij in de vorm van warmte, elektriciteit of magnetisme. Aan boord van schepen wordt veel energie omgezet. Chemisch gebonden energie in warmte, druk en elektriciteit. En deze vormen weer in verwarming en aandrijving. Het schakelen tussen de verschillende aan- en afnemers zonder dat de installatie beschadigt, is een uitdaging. Ook de opwekking van elektriciteit is een uitdaging en vandaar dat brandstofcellen en waterstof sinds dit jaar een onderdeel vormen van het programma.

Deelprojecten
Energie uit restwarmte
Rotterdam Turbine Challenge

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap