RESILIENT CITY

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  Resilient City   _  Projecten   _  Concept House Village
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Concept House Village


Community of Practice: Circulair Bouwen
Key partners: Gemeente Rotterdam, Woonbron, Bouwend Nederland, Climate-KIC, TU Delft, BAM, ICDuBo, Building Changes

Het doel van Concept House Village (CHV) is een experimenteer- en demonstratieruimte te bieden voor duurzaam en circulair bouwen. Het gaat om innovaties op het gebied van materiaalgebruik, financieringsmodellen, technieken, bouwconcepten en bouwprocessen die een bijdrage leveren aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het is belangrijk dat deze innovaties niet alleen op de tekentafel en in simulatieprogramma’s de gewenste besparing opleveren. Juist het testen en monitoren in ‘real life’ situaties, waarbij verschillende combinaties van innovaties en bewonersgedrag kunnen worden beproefd, is van groot belang om de onzekerheden over de uiteindelijk te bereiken energiebesparing te reduceren. Het unique selling point van CHV is de mogelijkheid om de innovaties te testen in een Living Lab, waarin bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen gezamenlijk werken aan een optimalisatie van de mogelijkheden voor energiebesparing in de bebouwde omgeving, waarbij er ook oog is voor het comfort én de gezondheid van de bewoners.

Concept House Village maakt in 2015/2016 de transitie naar een zelfstandige entiteit (BV), gedragen door de markt, waarin onderzoek en onderwijs gewaarborgd blijven en centraal blijven staan. Zo wordt onder andere gezamenlijk met de TU Delft een onderzoeksagenda voor Circulair Bouwen opgesteld.

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap