NEXT PORT INDUSTRY

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  Next Port Industry   _  Projecten   _  Aquabots
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Aquabots


Partners: RH Marine, Havenbedrijf Rotterdam, IHC Merwede, Deltares, Indymo, InnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology
Betrokken opleidingen: Maritieme Techniek, Werktuigbouwkunde, Maritiem Officier, Technische Informatica, Mechatronica (ca. 40 studenten per half jaar)
Looptijd: doorlopend vanaf 2014


Bekijk hier het verhaal van ons project Aquabots:Aquatische drones
Voortkomend uit Zeeslag, een serie studentenwedstrijden (vanaf 2011) met bootjes die allerlei opdrachten moesten uitvoeren, is in 2014 het meerjarige project Aquabots gestart. Aquabots zijn gerobotiseerde bootjes (aquatische drones) met een romplengte tot twee meter, die multifunctioneel inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld waterkwaliteitsmetingen, dieptemetingen, kade-inspecties en camera-inspecties op en onder water. Ook vormen de scheepjes een ontwikkelingsplatform voor onbemand varen. De toepassing van robots en autonome vaartuigen uitgerust met sensoren is een belangrijke ontwikkeling voor de maritieme sector.

Vijandige omgeving
Water en elektronica gaan echter niet zomaar samen. De waterwegen, binnenwateren en zeeën vormen een vijandige omgeving voor robots. Niet alleen vanwege het risico van kortsluiting en corrosie, maar ook omdat water geen radiogolven doorlaat. Communiceren en navigeren onder water zijn daardoor uitdagend. Samen met partijen uit onderzoek en ontwikkeling wordt naar oplossingen gezocht voor problemen op het gebied van autonomie van aquatische robots en communicatie, navigatie en positionering van robots op en onder water.Faciliteiten
Voor het Aquabotsproject kunnen onderwijs en bedrijven gebruikmaken van de diverse specialistische faciliteiten van RDM Rotterdam, zowel binnen in Innovation Dock als in open water. Veilig testen kan in de gecontroleerde omgeving van het waterbouwkundig laboratorium Aqualab van Hogeschool Rotterdam. Direct daarnaast bevindt zich het Aquabot Control Center, een scheepsbrugsimulator waar vanaf de bootjes aangestuurd en gemonitord worden.

In september 2016 is in de Dokhaven van RDM de Dronehaven geopend, een unieke experimenteerlocatie voor varende drones in open water. Vanaf dat moment is dit deel van de Rotterdamse haven afgesloten voor de reguliere scheepvaart en biedt het gelegenheid om operationele tests uit te voeren met de drones. Sinds juni 2017 kunnen de bootjes die hier varen ook rechtstreeks vanaf de scheepsbrug in Innovation Dock worden aangestuurd. Met elkaar vormen deze faciliteiten – die ook beschikbaar zijn voor derden – een ideale ontwikkelomgeving voor autonoom varen.

Alle feiten en cijfers over de Aquabots en het verloop van het project zie je in deze infographic:Bekijk hier een grotere versie

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap