RDM CENTRE
OF EXPERTISE

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise   _  Partners
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Partners


RDM CoE werkt samen met veel bedrijven en organisaties.

Intensieve samenwerking vindt plaats met andere Centres of Expertise, met name met:

 • Automotive Centre of Expertise (ACE – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Centre of Expertise Kennis DC Logistiek (Hogeschool van Amsterdam)
 • Centre of Expertise voor Deltatechnologie (Hogeschool van Zeeland)
 • Centre of Expertise Biobased Economy (Avans Hogeschool)

en met de regionale Centra voor Innovatief Vakmanschap:

 • Maintenance en Procestechniek
 • Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM)
 • De Logisticus van de Toekomst
 • Maritieme techniek

Op nationaal niveau werkt RDM CoE samen met:

 • Vereniging DOET
 • Dutch-INCERT
 • SBRCURnet
 • Summerlabb
 • Bouwend Nederland

Regionale samenwerking vindt plaats met:

 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Deltalinqs
 • Gemeente Rotterdam: duurzaamheidsprogramma Versnelling 010
 • Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VP Delta)
 • Clean Tech Delta
 • Innovation Quarter

Internationale samenwerking vindt vooral plaats via internationale netwerken van kennisinstellingen:

 • Sustainable Living Labs NWE en Building Technology Accelerator (BTA) in samenwerking met o.a. TU Delft
 • Samenwerking Pratt University en Columbia University op het gebied van onderzoek naar resilient cities
 • Delta Cities on Climate change (DCC), onderdeel internationaal netwerk Connecting Delta Cities

Het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, InnovationQuarter, Gemeente Rotterdam en Bouwend Nederland nemen ook deel aan de stuurgroep van RDM CoE.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap