Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  Nieuws   _  Unieke samenwerking logistiekopleidingen
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Unieke samenwerking logistiekopleidingen


11 september 2017

Drie logistiekopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn met het project ‘Op weg naar een synchromodale keten’ een unieke samenwerking aangegaan. Binnen dit project werken drie verschillende minors van drie verschillende instituten samen, de eerste keer dat zoiets gebeurt binnen de hogeschool.


Kick-off
Het startsein werd op 7 september gegeven. Negentig studenten, docenten en managers werden ondergedompeld in de wereld van 'Synchromodaal transport'. Daarbij is er geen statische planning meer van een container, maar wordt dynamisch bepaald of weg, binnenvaart of spoor wordt gebruikt op het meest efficiënte tijdstip. Hierdoor kan ladingruimte zo optimaal mogelijk worden benut. Gastsprekers van TNO, het Havenbedrijf Rotterdam en TEUbooker gaven een helder inzicht in de huidige stand van zaken. Het onderzoek van de studenten richt zich op het in kaart brengen van de kritische succesfactoren voor het implementeren van synchromodale ketens.Synchromania
Het concept van synchromodaal transport is lastig te bevatten. Het spel Synchromania gaf de studenten op speelse wijze inzicht in de voordelen van synchromodaal plannen, niet in de laatste plaats omdat er een sterk competitie-element in zit. Vanwege de grote capaciteit aan denkkracht, de verschillende invalshoeken en de samenwerking met het bedrijfsleven wordt verwacht dat het project veel inzicht gaat geven in de mogelijkheden die synchromodaal plannen heeft voor verschillende logistieke ketens.Partners
Het project is geïnitieerd door KennisDC Zuid-Holland en RDM Centre of Expertise. De drie minors en opleidingen/instituten die hierin samenwerken zijn:

  • International Logistics and Supply Chain Management (Rotterdam Business School)
  • Maritime Port Management van Logistics Engineering (Rotterdam Mainport University)
  • Distributie in en rond Rotterdam van Logistics Management (Instituut voor de Gebouwde Omgeving)

Meedoen?
Bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij het project. Kijk hier voor meer informatie.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap