NEXT PORT INDUSTRY
RDM CoE  _  Next Port Industry   _  CoP Maritime & Offshore Innovation
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

CoP Maritime & Offshore Innovation
De maritieme sector in de regio Rijnmond/Drechtsteden/Gorinchem is een boegbeeld voor Nederland en een sterke basis voor Mainport Rotterdam. Ruim 5.000 (vooral mkb-) bedrijven bieden hier werk aan 40.000 mensen. Het maritieme bedrijfsleven besteedt jaarlijks 350 miljoen euro aan R&D en bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijs werken intensief samen. Hogeschool Rotterdam speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en innovatie van deze sector. De future professionals voor deze sector worden voor een groot deel geleverd vanuit opleidingen als Maritieme Techniek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Informatica. De studenten, docenten, onderzoekers en faciliteiten van al deze opleidingen gecombineerd, vormen ook een interessant ecosysteem voor innovatie in samenwerking met bedrijven uit de sector. Innovatie op het gebied van cleantech, gebruik van energiebronnen en materialen en wat betreft de inzet van sensoren, robots en drones voor veilig en efficiënt werken. Het is deze kans die de Community of Practice Maritime & Offshore Innovation voor Rotterdam en Nederland vormgeeft. De CoP richt zich op twee hoofdprogramma’s: Aquabots (robots die op en onder water allerlei taken kunnen uitvoeren) en Future Vessel (ontwerp, aandrijving en automatisering voor het schip van de toekomst).

Contact
CoP-regisseurs: Peter Verheijen, Emile Jackson
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap