NEXT PORT INDUSTRY
RDM CoE  _  Next Port Industry   _  CoP Making
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

CoP Making
Smart Industry wordt beschouwd als een belangrijke pijler van de ‘Next Economy’ van Nederland en in het bijzonder van Rotterdam. Het gaat daarbij niet zozeer om een productie-industrie, maar veel meer om een economisch domein; een gebied waarin men nieuwe productieprocessen ontwikkelt en coördineert, innovatieve oplossingen bedenkt en toepassingen vindt voor nieuwe (biobased) grondstoffen. De Community of Practice Making legt zich toe op twee kernelementen van deze ‘new making movement’. Enerzijds is dat kennis en implementatie van nieuwe processen. Op het gebied van maken en projectmanagement, maar zeker ook op het gebied van leren en het ontdekken en ontwikkelen van talent. Anderzijds focust de CoP zich op de implementatie van nieuwe technologie, zoals sensoren/Internet of Things, Big Data en ICT, robots en drones en 3D-printing in voor Rotterdam belangrijke domeinen als energie, logistiek, water en maritiem & offshore. De CoP Making opereert daarmee als een ‘enabler’ en organisatorische backbone voor RDM CoE. De CoP ondersteunt andere communities, maar initieert ook zelf projecten.

Contact
CoP-regisseurs: Rob van der Willigen, Leo Remijn
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap