LOGISTICS & MOBILITY
RDM CoE  _  Logistics & Mobility   _  CoP Logistiek
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

CoP Logistiek
Logistiek is nauw verbonden met de kernfunctie van de Rotterdamse haven en is de spil van veel bedrijvigheid. Door het Topinstituut Dinalog en de Topsector Logistiek is de koers ingezet om op een aantal onderwerpen leidend te zijn in de wereld. Ook zijn er samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het (mkb-) bedrijfsleven, gebundeld in een landelijk netwerk van Kennis Distributiecentra (KennisDC) Logistiek. De Community of Practice Logistiek focust zich op innovatie en het opleiden van nieuwe, betere professionals voor deze voor Rotterdam zo belangrijke sector. De focus ligt daarbij op twee programma’s. Via de samenwerking binnen de KennisDC wordt kennis, kunde en capaciteit van verschillende instituten in Nederland naar de Rotterdamse situatie vertaald. Het programma Port Bypasses richt zich specifiek op de binnenkomst, handling en doorvoer van goederen in de Rotterdamse haven.

Op de website van KennisDC Logistiek staan publicaties op het gebied van Servicelogistiek en Agrologistiek/Greenportlogistiek.

Contact
CoP-regisseur: Ewoud Moolenburgh
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap