LOGISTICS & MOBILITY
RDM CoE  _  Logistics & Mobility
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Logistics & Mobility


Binnen het domein Logistics & Mobility werken twee Communities of Practice (CoP's) samen: de CoP Logistiek en de CoP Future Mobility. Er zijn hieruit een aantal cross-overprojecten ontstaan:

LEVV-LOGIC
In dit project wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen. De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam werken samen met logistieke dienstverleners, verladers en voertuigaanbieders uit het mkb, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten aan nieuwe kennis over logistieke concepten en businessmodellen met LEVV, met als doel de rendabele inzet van LEVV’s in stadslogistiek.
Meer informatie

Green Deal 010
In het initiatief Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek, kortweg Green Deal 010, werken we aan duurzame oplossingen waarmee we de luchtkwaliteit in de binnenstad blijvend willen verbeteren. Dat doen we in samenwerking met TNO, EcoStars en zes regionale transportbedrijven. Het uiteindelijke doel van Green Deal 010: in 2020 mag de transport en logistiek geen schadelijke gassen meer uitstoten in de binnenstad van Rotterdam.
Meer informatie

Intralog
Onderzoek naar autonoom rijdende slimme voertuigen in de haven van Rotterdam. Doel: Schoner, veiliger, goedkoper en sneller naar de 24-uurs economie.
Meer informatie

Programma (kapstok) Port Bypasses Haven & Stad
Door specifieke bypasses in te bedden in bestaande logistieke ketens (denk aan de deelgebieden van bypasses; fysiek (interne baan), juridisch, organisatorisch (synchromodaal), informationeel (big data), financieel (beprijzen)) kunnen processen efficiënter, effectiever en duurzaam worden ingericht.

Synchromodaliteit
Maturity Model Synchromodaliteit en onderzoek bij verladers, terminals, logistieke dienstverleners over de volwassenheid alsmede de effecten van synchromodaliteit.

Project Stil beleveren van Jumbo in binnensteden
Onderzoek naar technieken en logistieke concepten om de geluidsoverlast bij het laden en lossen van Jumbovracht in de binnenstad te beperken.

Pilot e-Busz
Onderzoek naar een ‘zero emission’ busconcept aan de hand van het energieverbruik uit de praktijk.
Meer informatie

Surfstad
Businesscases zijn een essentieel element die deel uitmaken van het besluitvormingsproces voor beleidsmakers om te beslissen over de implementatie van geautomatiseerd rijden binnen specifieke locaties. SURF wil een bijdrage leveren door te leren van bestaande cases voor autonoom rijden, het toepassen van lessen op nieuwe projecten en vervolgens deze gaan toepassen bij autonoom verkeer in een stedelijke omgeving.

Kan Bubble Post de stromen van Stibat in de binnenstad faciliteren (LEVV)
Het project is een Samenwerking tussen de Fietskoerier en Stichting Batterijen om de batterijen uit de binnenstad te halen op een duurzame manier.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap