RDM CENTRE
OF EXPERTISE
RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  Learners Community Port
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Learners Community Port
Binnen de Learners Community Port worden de activiteiten gebundeld die bijdragen aan kennismaking, participatie en carrière van studenten binnen de Rotterdamse haven. De community heeft zich ontwikkeld tot één van de organisatorische ‘backbones’ van RDM CoE voor de organisatie van events, pressure cookers, battles, hackathons en andere activiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven. Door de jarenlange inzet met partners op de link tussen onderwijs, studenten en haven is het bereik hoog en kan de Learners Community Port bogen op een sterk netwerk binnen het bedrijfsleven en organisaties in de Rotterdamse haven. De community opereert RDM CoE-breed en werkt voor alle CoP’s. De focus ligt op de organisatie van drie grote events op RDM Rotterdam, van onderwijsgerelateerde activiteiten als pressure cookers en battles en het ontwikkelen van cases vanuit de CoP’s. De community is daarmee de spil in de ambitie van RDM CoE om vaker trajecten ‘op maat’ uit te werken met grote en/of invloedrijke spelers uit haven en stad en in zijn inzet op talentontwikkeling en ondernemerschap.

Studenten van Hogeschool Rotterdam raken bekend met de haven via activiteiten van de Learners Community Port, zoals bijvoorbeeld studenten bedrijfseconomie in deze video:Communityregisseur is Kim van 't Sant. De Learners Community Port is ook te volgen op LinkedIn of Facebook.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap