RDM CENTRE
OF EXPERTISE
RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  Innoverend Leren
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Innoverend Leren


Binnen RDM CoE werken onderwijs, onderzoek en ondernemers samen aan technische innovaties. Dit gebeurt in Communities of Practice en Innovatieteams. Deze laatste zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie van Het Platform Beroepsonderwijs in de periode 2009-2014. De lessen die we daarbij geleerd hebben op (toen nog) RDM Campus zijn verwerkt in een Handreiking Innoverend Leren, een publicatie in vijf delen.

"Innoveren is de kunst van onbevangen waarnemen en het toelaten van meervoudige gezichtspunten om vraagstukken te identificeren en te analyseren en nieuwe oplossingsmogelijkheden te genereren en op waarde te onderzoeken. Bij innovatieve leer- en werkprocessen gaat het om het zoeken naar energie voor vernieuwing en naar vernieuwingsimpulsen aan de randen van de betrokken organisaties. Deze publicatie gaat over de weerbarstige praktijk en over de mensen die in het spanningsveld ‘tussen droom en daad’ invulling geven aan een proces van leren en ontwikkelen."


Deze handreiking is digitaal beschikbaar (pdf) als geheel en ook als vijf losse delen: 

RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap