RDM CENTRE
OF EXPERTISE
RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  Innovatieteams
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Innovatieteams


Het werken met studenten kan tot nieuwe, verfrissende inzichten leiden. Medewerkers van een bedrijf zijn vaak al een paar jaar uit het onderwijs en leren op deze manier weer wat er speelt. Daarnaast is het een kans om innovatief bezig te zijn zonder dat het bedrijf er veel tijd aan kwijt is. Er liggen kansen om zaken uit te laten zoeken en uit te proberen zonder dat het geld kost. Steeds meer mensen binnen het bedrijf willen met de studenten samenwerken en bedenken opdrachten." - Ondernemer


Innoveren is dé sleutel om de concurrentie voor te blijven. Innovatie vraagt om kennis. In RDM Centre of Expertise werken kennisinstellingen en bedrijfsleven in een open omgeving samen aan duurzame technische innovaties op het gebied van bouw, mobiliteit, productontwerp, maritiem en maintenance. Die samenwerking vindt plaats binnen zogenaamde innovatieteams, bestaande uit docenten en studenten van één of meer specifieke opleidingen en werknemers van een bedrijf. De ondernemer is namelijk niet alleen klant, maar juist ook participant. 

Het feit dat er nu bedrijven achter deze projecten zitten maakt dit project voor mij wel anders. Mijn motivatie is groter omdat ik nu een echte opdracht heb. Ik krijg meer verantwoordelijkheid en bovendien is deze opdracht in mijn portfolio een visitekaartje als ik een afstudeerstage of later een baan ga zoeken." - Student
Van 2009 tot medio 2012 hebben ruim 60 innovatieteams gelopen op RDM CoE. Bijna 500 studenten hebben specifieke bijdragen geleverd aan tal van projecten, voor bedrijven als Ampelmann, TNO, Spijkstaal en de RET. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden is het Drijvend Paviljoen, icoon van de Rotterdamse ambitie voor bouwen op water, dat nu in de Rijnhaven ligt en is gebouwd door een consortium van Public Domain Architecten, Dura Vermeer en Gemeentewerken Rotterdam. Studenten van Albeda College (mbo) en Hogeschool Rotterdam hebben meegewerkt aan ontwerp en realisatie. In onderstaande reportage van RTV Rijnmond passeren een aantal innovatieteams de revue:Niet het onderwijsprogramma, maar de vraag van de ondernemer staat centraal binnen een innovatieteam. En die vragen zijn heel divers van aard; van marktonderzoek naar de consumentenbehoefte aan een bepaald product tot het daadwerkelijk ontwerpen, ontwikkelen, maken en/of testen van prototypes. Innovatieteams kunnen samengesteld zijn uit studenten van verschillende niveaus (multilevel): mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs (door samenwerking met de TU Delft). Daarnaast kunnen innovatieteams ook multidisciplinair zijn, wat wil zeggen dat er studenten uit verschillende opleidingen bij betrokken kunnen zijn.

Terwijl normaal een hbo'er geen idee heeft wat een mbo'er doet - andersom is dat niet anders - vroeg één van de studenten na een tijdje te hebben samengewerkt: ben jij echt een mbo'er?" - Docent
Meer informatie
Meer informatie over innovatieteams en wat zij voor uw bedrijf kunnen betekenen, leest u in deze brochure. Over de successen die met innovatieteams geboekt zijn in de periode van 2009 tot medio 2011 leest u in dit boekje. Of u nu een startende of gevestigde ondernemer bent of deel uitmaakt van een consortium, een innovatieteam van RDM CoE kan u helpen bij uw innovatievraag. Heeft u interesse in het onderbrengen van een opdracht bij een innovatieteam, neem dan contact op met ons op.

De innovatieteams op de campus van RDM Rotterdam zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie van Het Platform Beroepsonderwijs. Als verslag van de periode 2009-2014 hebben we de geleerde lessen samengebracht in de Handreiking Innoverend Leren.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Pagina delen:
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap