RDM CENTRE
OF EXPERTISE

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise   _  Haven en stad
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Haven en stad


RDM CoE kent twee programma's: Haven en Stad.


Programma Haven

Mainport Rotterdam is voor de Nederlandse en Europese economie van cruciaal belang in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en economische groei. Externe ontwikkelingen, zoals de toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen, groeiend energieverbruik en de verandering van ons klimaat, maken een transitie van de economische activiteiten noodzakelijk. Daarbij komt ook de ambitie van Mainport Rotterdam zelf om een forse groei te realiseren met een halvering van de milieu-impact. Hiervoor is een overgang nodig van een klassieke haveneconomie naar een circulaire- en biobased economy, gebaseerd op groene grondstoffen, schone energie, slimme diensten en een kennisintensieve, nieuwe (informatie)technologie (Smart Industry). Ons land zet in op een gerichte economische ontwikkeling in negen topsectoren. Vier daarvan zijn verbonden met de Rotterdamse haven; water (maritiem/scheepsbouw), chemie (procesindustrie), logistiek en energie.

Meer synergie en verbinding tussen haven en stad
De synergie tussen haven en stad moet verder worden versterkt. In de eerste plaats om de economische spin-off van Mainport Rotterdam voor de stad te vergroten en te benutten. Maar ook om de havenindustrie in Rotterdam innovatiever te maken. De havengerelateerde nieuwe maakindustrie (Smart Port Industry) speelt daarbij een cruciale rol. De gemeente Rotterdam heeft daarom, in samenwerking met onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, een actief beleid ingezet om de ontwikkeling van havengerelateerde sectoren zoals Clean Tech, Maritime Services en Smart Port Industry te activeren.

Innovatiekracht en nieuwe professionals
Deze transitie vraagt om meer en andersoortige professionals, kennis van (duurzame) innovatie en een versterking van de innovatiekracht van bedrijven in Mainport Rotterdam. Daarvoor is een intensievere samenwerking nodig tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in Rotterdam.

Binnen het programma Haven zijn vier Communities of Practice (CoP's) actief om deze samenwerking te activeren en te verstevigen: Energie & Procestechnologie, Maritime & Offshore Innovation, Logistiek en Making. 


Programma Stad

Het programma Stad sluit nauw aan bij het Programma Duurzaam, een samenwerkingsproject van de gemeente Rotterdam en een aantal partners (waaronder Hogeschool Rotterdam). De focus van deze samenwerking ligt op het versterken van de economische kracht van de regio door:

  • verbetering van de kansrijke clusters door economische structuurversterking, plus verbetering van het vestigings- en leefklimaat, onder meer middels op het bedrijfsleven gericht onderwijs
  • versterking van de fysieke infrastructuur van haven, stad en achterland
  • stimulering van cross-overs tussen en binnen bestaande clusters ( Clean Tech Delta; Food- & Medical Delta) en andere niches

Het programma Stad telt drie Communities of Practice (CoP's): Duurzaam Bouwen, Drijvend Bouwen en Future Mobility.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap