ENERGY TRANSITION
RDM CoE  _  Energy Transition   _  CoP Energie & Procestechnologie
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

CoP Energie & Procestechnologie
Voor de Rotterdamse haven is energie essentieel, in opwekking en in gebruik. Maar de haven is ook een belangrijke opslagplek voor energiedragers. Via stadsverwarming en smart grids is er op dit gebied ook een steeds grotere verbinding met de gebouwde omgeving. De haven heeft grote ambities op het gebied van vergroening, energiebesparing en reductie van CO2 (biobased energy). Grote kansen liggen er op het gebied van energie-efficiency en in de procesindustrie. De Community of Practice Energie & Procestechnologie draagt bij aan de ontwikkeling van concrete oplossingen voor deze uitdagingen. De focus ligt daarbij op het opzetten van testinstallaties en het testen van de mogelijkheden en beperkingen daarvan met studenten van diverse niveaus. Dit gebeurt binnen twee programma's: Energy Efficiency & Smart Grids en Procestechnologie. De locatie RDM Rotterdam biedt daarbij, door de vereniging van vele opleidingen op mbo- en hbo-niveau op het gebied van o.a. chemie en procestechnologie en de mogelijkheid om (grootschalige) installaties te realiseren, grote toegevoegde waarde.

Contact
CoP-regisseur: Emile Jackson
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap