RESILIENT CITY
RDM CoE  _  Resilient City   _  CoP Drijvend Bouwen
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

CoP Drijvend Bouwen
Deltagebieden zijn wereldwijd belangrijke economische regio’s en populaire woongebieden. De verstedelijking gaat echter met uitdagingen gepaard: bodemdaling, tekort aan ruimte, natuurrampen en klimaatverandering. Ook Rotterdam is zo’n deltastad en heeft zijn eigen uitdagingen, die tegelijk kansen zijn voor de zogenaamde ‘blue revolution’: duurzaam gebruik van de mogelijkheden die water biedt voor bouwen, voedselwinning en energieopwekking. De Community of Practice Drijvend Bouwen is sterk gekoppeld aan de opleidingen civiele techniek en watermanagement van Hogeschool Rotterdam. Ook zijn vrijwel alle bedrijven en organisaties die zich bezighouden met drijvend bouwen in de community vertegenwoordigd. In toenemende mate slaat de CoP ook zijn vleugels uit naar andere domeinen en opleidingen. De links die er zijn met duurzaam bouwen, maar bijvoorbeeld ook met het Aquabots-programma, worden steeds vaker omgezet in gezamenlijke projecten. De CoP heeft twee hoofdprogramma’s van waaruit deze worden geleid. Onder het programma Aqua Dock vallen de activiteiten op het gebied van drijvend bouwen, met als epicentrum de gelijknamige proeftuin voor drijvend bouwen in de haven van RDM. Onder het programma Groene Poort vallen een aantal onderzoeken die betrekking hebben op de verbetering van waterkwaliteit en ecologie in de Rotterdamse haven.

Contact
CoP-regisseur: Arjen van Susteren
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap