RDM CENTRE
OF EXPERTISE

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise   _  Doelstellingen
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Doelstellingen


De doelstellingen van RDM CoE zijn:

  1. Het opleiden van meer en betere studenten voor de bedrijven in de havenstad Rotterdam door structurele publiek-private onderwijsvernieuwing en participatie van bedrijven in bestaande onderwijsprogramma’s en nieuwe publiek-private onderwijsvormen.
  2. Het bevorderen van de uitstroom van hbo-opleidingen naar havengerelateerde bedrijven door het verankeren van Mainport Rotterdam in de relevante hbo-opleidingen en het transparant maken van het arbeidsmarktperspectief in Mainport Rotterdam.
  3. Het verhogen van de kwaliteit van de studenten door kwalificaties en competenties op gebied van innovatief, ondernemend, onderzoekend en samenwerkend handelen in havengerelateerde hbo-opleidingen centraal te stellen.
  4. Het verbeteren van toegang tot onderzoeksresultaten van de relevante kenniscentra van Hogeschool Rotterdam voor het bedrijfsleven in Mainport Rotterdam.
  5. Het versnellen van innovatieprojecten bij het bedrijfsleven in Mainport Rotterdam door het vormen van publiek-private netwerken en co-creatie gericht op kennisdisseminatie en -valorisatie.
  6. Het uitbreiden en toegankelijk maken van faciliteiten en infrastructuur voor experimenteren, prototyping en testen voor het (mkb-) bedrijfsleven, starters en zzp’ers in Mainport Rotterdam.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap