RDM CENTRE
OF EXPERTISE

Aquabots zijn autonoom varende, multifunctionele drones voor op en onder water: https://t.co/uyZUV6XIpB https://t.co/wMS056hJyQreply ·retweet ·favorite

RDM CoE  _  RDM Centre of Expertise   _  RDM Centre of Expertise   _  Communities
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Communities


RDM CoE brengt publieke en private partijen bij elkaar in netwerken zoals Communities of Practice (CoP’s). In deze communities wisselen ondernemers, lectoren, docenten en studenten kennis uit en vertalen deze gezamenlijk in nieuwe onderwerpen voor praktijkonderzoek en verbetervoorstellen voor het beroepsonderwijs.

Binnen RDM CoE zijn zeven Communities of Practice actief:


Daarnaast is er een Learners Community Port.

De CoP’s werken samen binnen binnen de de programma's Haven en Stad van RDM CoE en binnen de vier domeinen:

  • Next Port Industry
  • Future Mobility & Logistics
  • Renewable Sources
  • Resilient City

Binnen de CoP's zetten we vooral in op cross-overprojecten. Dit zijn sectoroverstijgende onderzoeks- en innovatieprojecten waarin interdisciplinair wordt samengewerkt. Elk project is onderdeel van en heeft impact op onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Bij voorkeur is het project multi-level (mbo, hbo en universiteit) en kan het worden verbreed naar andere onderwijs- en kennisinstellingen.
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap