RESILIENT CITY
RDM CoE  _  Resilient City   _  CoP Drijvend Bouwen   _  Aqua Dock
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Aqua Dock


Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta’s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot een toenemende creativiteit om de leefbaarheid in de delta’s te vergroten. 75% van alle megasteden in de wereld is gebouwd in deltagebieden. Al deze steden hebben een gebrek aan ruimte en staan voor de uitdaging een antwoord te vinden op klimaatverandering en energieschaarste. Bouwen op water is de toekomst. In Rotterdam zien we kansen, internationale marktkansen. De stadshavens van Rotterdam bieden ruimte aan kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om drijvend bouwen samen verder te ontwikkelen.Aqua Dock, in de Dokhaven van RDM Rotterdam, is een innovatieve en experimentele test-, demonstreer- en productieomgeving voor drijvend bouwen. Het tonen van en werken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten en prototypes staat hier centraal. De experimenteerlocatie bestaat uit een drijvende bouwsteiger met daaraan waterkavels waar verschillende experimenten kunnen worden verricht. Te denken valt aan een testlocatie voor drijfsystemen, drijvende keringen en een drijvende kas, maar ook aan drijvende woningen, kantoren en een hotel. Daarnaast biedt Aqua Dock uitgelezen kansen voor crossovers met de op RDM aanwezige maritieme sector. Er lopen nu al experimenten met maritieme toepassingen in drijvende constructies en met de ontwikkeling van onderwaterdrones voor de meting van de waterkwaliteit.  Rotterdam investeert in de verdere ontwikkeling van kennis over klimaatadaptatie en bouwen op water via programma’s als Rotterdam Climate Proof, Clean Tech Delta en de ontwikkeling van het Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. De Rotterdamse haven wil de meest innovatieve en schone haven van de wereld zijn. Een locatie op het water waar men kan experimenteren, demonstreren en etaleren met maritieme, water- en deltatechnologie past in de doelstellingen van stad en haven om pionier te zijn op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie en slimme groene havens.

Aqua Dock is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam. Hierbij zorgen de gemeente en het havenbedrijf voor de aanleg en exploitatie en RDM CoE voor de aansluiting op kennis, onderwijs en onderzoek via de Community of Practice Drijvend Bouwen.Organisaties die al betrokken zijn bij Aqua Dock, zijn Urban Green, TNO en Beladon:

"Aqua Dock voorziet in een behoefte voor het visualiseren van waterinnovaties. Prototypes hebben vaak een dubbelfunctie; als eerste is het een test of systemen naar verwachting functioneren, daarnaast is het ook een demo voor potentiële afnemers. Met Aqua Dock is Urban Green in staat gedachtegoed ook tastbaar en bereikbaar te maken."
Tieme Haddeman, Urban Green

“TNO werkt samen met partners aan een langere levensduur van hout in de waterbouw. Innovatieve oplossingen verminderen houtrot op drie kritieke punten in de constructie. Aqua Dock is voor ons dé locatie om waterbouwinnovaties in de praktijk te kunnen beproeven.”
Marloes van Put, TNO

"Een hightech campus verdient een hightech hotel. Een uitwisseling van onderzoek en technologie in een concept van gastvrijheid en beleving op het water. Voor ons biedt Aqua Dock een partnership van doorlopende ontwikkeling naar het beste wat technologie, duurzaamheid en hospitality op een geweldige locatie voor elkaar kunnen betekenen."
Peter van Wingerden, Beladon

Wilt u een prototype realiseren in Aqua Dock, nieuwe duurzame technologieën testen of een werkplek op het water? Voor al uw vragen over Aqua Dock kunt u contact opnemen met Jaap Peters, projectmanager Gemeente Rotterdam: [email protected] / 06 - 5155 0117. Zie ook onze brochure (ook in het Engels beschikbaar) voor meer informatie.

Artist impressions: Hai Dong Liu i.o.v. Stadshavens Rotterdam
RDM CoE UPDATE
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten van RDM CoE.
Innovatiemotor voor haven en stad
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.
© Copyright 2017 RDM Centre of Expertise _ Colofon_ Disclaimer_ Sitemap